BBC - מרכז העסקים של בני ברק - מרכז העסקים BBC - עמוד הבית - מרכז העסקים BBC
עדכון חי מהשטח:
04/12/18 09:34 - בימים ד׳-ה׳ 5-6/12/18 רחוב מצדה יסגר לתנועה עקב עבודות יציקה. עמכם הסליחה. | 07/11/18 18:33 - בשל עבודות להקמת תחנת הרכבת הקלה יבוצעו עבודות להנחת קו להולכת מי תהום בדרך בן גוריון, במקטע הדרכים ז'בוטינסקי – אבא הילל. העבודות יבוצעו משעה 21:00 עד שעה 05:00. במסגרת העבודות, יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה באזור. באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה. |