מגדל הפניקס

קבוצת הפניקס יוזמת הקמתו של מגדל משרדים יוקרתי, בשטח של עשרות אלפי מ”ר, ברח’ מצדה 3, מרכז העסקים BBC – בני ברק. הפרויקט מתוכנן על ידי משרד האדריכלים המוביל יסקי-מור ועתיד להיבנות על פי תקנים ירוקים בין לאומיים.


ההדמיה להמחשה בלבד.

צפי סיום: יעודכן בקרוב